Travel 2 studieresa

Waterfront Project

Belgrade Waterfront Project är ett stadsförnyelseprojekt som startades 2014 för att ge Belgrad en ny skyline och ge staden ett ekonomiskt uppsving. Längs med floden Sava vill man rusta upp flodbankerna och bygga strandpromenader, kontors- och lägenhetshus, shopping center och lyxhotell. Ett projekt som inte är helt okontroversiellt mellan serbiska staten och det Abu Dhabi-baserade investmentbolaget Eagle Hills. Det är ett spännande projekt att se men som samtidigt anklagas det för att vara korrumperat.